Schildt, Holger

Schildt, Holger (född 28/3 1889 Helsingfors, död 13/7 1964 Stockholm), bokförläggare, kusin till Runar Schildt. S. inledde sin förläggarbana i Borgå 1913 och flyttade över rörelsen till Hfrs 1917, i samband med att han förvärvade G.W. Edlunds förlag. Han grundade 1918 ett förlagsaktiebolag som bar hans namn (Schildts förlags Ab) och försökte sig på en inbrytning på den finska bokmarknaden, men blev inför hot om bojkott tvungen att retirera och avstå från den finska utgivningen som hade tagit en lovande början. Efter detta inriktade sig S. på att skaffa sig fast fot i förlagsvärlden i Sverige och förvärvade 1928 Bohlin & Co:s förlag i Stockholm, som döptes om till Holger Schildts Förlags AB.

Inte heller etableringen i Sverige blev någon framgång, eftersom S. nu av de rikssvenska förlagen betraktades som en konkurrent, efter att tidigare ha varit enbart en samarbetspartner. S. avvecklade sina engagemang i Finland efter hand, och överlät 1931 förlagsrörelsen i Hfrs till ett nytt företag (Nygrén, Eugène). Han arbetade från 1938 som självständig förläggare vid Stockholmsförlaget Wahlström & Widstrand. S. och hans maka donerade 1921 sitt dåvarande hem i Borgå till Finlands svenska författareförening (Diktarhemmet). (O. Mustelin, En förläggare och några av hans författare, 1983; J. Hellemann, H.S.: äventyrare i två länder, 2003, H. Ekberg, Frisinne & kvalitet: ett sekel med Schildts, 2013)
Schildt_Holger_SBark.jpg Schildt, Holger. Var en dynamisk aktör på såväl den finländska som den nordiska förläggararenan under 1900-talets förra hälft. Foto: Schildts bildarkiv.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, författare, förlag, personer (individer), förlagsdirektörer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 22.06.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 17.05.2016 av Import