Edlund, G.W. (Gustaf Wilhelm)

Edlund, G.W. (Gustaf Wilhelm) (f. 19/6 1829 Åbo, d. 12/3 1907 Hfrs), bokhandlare och förläggare, kommerseråd 1884. Edlund övertog 1863 Frenckell & söners bokhandel i Helsingfors och drev den 1879-1900 under eget namn. Han var sedan 1853 samtidigt verksam som förläggare. På Edlunds förlag, som på sin tid var det största i landet, utkom bl.a. Runebergs, Topelius och Fr. Cygnaeus arbeten. Han utgav även praktverket Finland i 19:e seklet (på sex språk) och de biografiska handböckerna Biografinen nimikirja och Finsk biografisk handbok. Efter E:s död fortsatte förlaget sin verksamhet som aktiebolag fram till 1917, då det inköptes av Holger Schildt.


EdlundGW4_Nyblin_SB.jpg

Edlund, G.W. Hans förlag utgav den nationsbyggande litteraturen av bl.a. Runeberg och Topelius, vilket Holger Schildt förde vidare efter köpet av föregångarens rörelse. Foto: Schildts bildarkiv, Ateljer Nyblin.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.11.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 04.11.2011 av Import