Nygrén, Eugène

Nygrén, Eugène August (f. 28/1 1878 Pburg, d. 7/4 1960 Hfrs), industriman, en förgrundsgestalt inom finländsk grafisk industri. Nygrén stod 1906-18 i ledningen för Åbo tryckeri och tidnings Ab, från 1908 som vd. Han byggde därefter upp en grafisk koncern i huvudstaden genom att överta äldre företag i branschen, bl.a. Helsingfors centraltryckeri och bokbinderi Ab, där han blev vd 1924. Nygrén förvärvade 1934 även kontrollen över Holger Schildts förlag, som han engagerade sig i fram till sin död.

Nygrén hade även omfattande kulturella intressen, bl.a. som en av förkämparna för den inhemska teateridén; han var följaktligen med om att grunda Folkteatern i Helsingfors och var dess ledare 1899-1906. Erhöll industriråds titel 1948.

Hans dotter som övertog faderns rörelse grundade 1973 testamentariskt Nygrénska stiftelsen (Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse), som har till ändamål att främja litterär och annan kulturell verksamhet. Stiftelsen, som inledde sin verksamhet 1988, utdelar ett årligt pris för en betydelsefull finlandssvensk kulturinsats. (H. Ekberg, E. N. och Nygrénska stiftelsen, 1995)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
företagsledare, personer (individer), företagsgrundare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 09.05.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 09.05.2012 av Import