Rönnskär

Rönnskär. 1. Skär med fyr 2,5 sjömil utanför Porkala udd i Kyrkslätt. En 15 m hög fyr av gråsten byggdes ursprungligen 1800, men sprängdes av ryssarna under 1808-09 års krig. Den reparerades och togs i bruk 1814 och påbyggdes 1822 med ett runt tegeltorn. 1854 under Krimkriget brände engelsmännen alla träbyggnader på R. och förstörde fönster och dörrar samt trappan i fyrtornet. I början av 1900-t. visade det sig att fyren på R. låg alltför nära fastlandet, varför en fyr 1919 började byggas på Kallbådan, 6,5 sjömil s.v. om R. Den nya fyren (Porkala fyr ) togs i bruk i december 1920. Den gamla fyren på R. släcktes 1928. Idag finns en radarantenn i toppen av det 30 m höga tornet. Lotsstationen, som funnits på ön eller i dess närhet i närmare 200 år, flyttades 1978 till Porkala udd. Se även Båklandet.

2. R., fi. Pihlajasaari, två öar ca 2 km s. om Hfrs, nås med färja från Havshamnen. Öarna fick villabebyggelse i slutet av 1800-t., och 1929 inrättade staden dem till friluftspark. R. är sommartid ett välbesökt rekreationsområde.

Roennskaer

Rönnskär. Båken på R. är den äldsta bevarade fyrbyggnaden i Finland; den 16 m höga grunden i granit härstammar från den första fyren som stod färdig 1800. Foto: Niklas Sjöblom.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, finska kriget 1808-1809, skärgårdar, Krimkriget, fyrar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 01.04.2016 av Import