Båklandet

Båklandet, klippigt skär med Söderskärs fyr i Borgå yttersta skärgård. Båkland har i finlandssvenskan en allmän betydelse av större utskär med fyrbåk. En närmare preciserad syftning har B. inte heller i Arvid Mörnes populära Sjömansvisa, första gången tryckt i diktsamlingen Rytm och rim 1899. Det anses dock att Mörne hade Rönnskärs fyr i Porkala i tankarna. Visan, mera känd som Båklandets vackra Maja, tonsattes 1901 av lärarinnan Hanna Hagbom (1874-1953). Den kommenteras av Johan Wrede i Historiska och litteraturhistoriska studier 52, 1977.

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import