Porkala fyrPorkala fyr eller Kallbåda fyr, havsfyr på den yttersta, låga klippan i havsbandet 12 km s.s.v. om Porkala udd i Kyrkslätt, uppförd 1919-20. Fyrljusets höjd över vattenytan är 21,4 m och lysvidden ca 12 sjömil. Då fyren togs i bruk var den bemannad av personal som bodde på platsen. Under andra världskriget bevakades fyren dessutom av finsk militär. Den låg inom det område som 1944-56 var utarrenderat till Sovjetunionen som marinbas. Efter arrendetiden sköttes fyren av personal som stationerades på Rönnskär, där en lotsstation fanns invid Pokala gamla fyr. Porkala fyr på Kallbådan fjärrstyrs numera från Gråhara utanför Hfrs.

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
fyrar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 01.04.2016 av Import