Räfsö

Räfsö, fi. Reposaari, stadsdel i Björneborg, omfattar en ca 3 km lång och 0,5 km bred ö utanför Kumo älvs mynning ungefär 24 km n.v. om stadens centrum. R. avskildes 1604 från Ulvsby och anslöts till det nygrundade Björneborg. Den första kajen anlades 1778, och under 1800-talets sista decennier var R. en av landets viktigaste exporthamnar. Från 1826 bedrevs här en livlig skeppsbyggnadsverksamhet. Räfsö ångsåg grundades 1872 och drevs av ett handelshus i Stockholm, men övergick 1917 i finländsk ägo (Kordelin, Alfred). Samhället på R., som 1880 hade ca 500 invånare (flertalet inflyttade från Sverige), eller lika många som hundra år senare, fick egen kyrka 1876 (uppf. av trä) och bildade självständig församling 1931. Vägförbindelse med fastlandet erhölls först 1956, varför största delen av den gamla trähusbebyggelsen bevarats. En stadsplan för området fastställdes 1978 av inrikesministeriet. Ute till havs utanför R. har flera svåra fartygskatastrofer inträffat (haverier); av dem är torpedbåten S 2:s förlisning hösten 1925 mest känd. Till minne av händelsen restes ett monument (W. Aaltonen, 1930) invid R. kyrka. Idag (2005) bor där ca 1 000 inv. (Reposaaren höyrysaha Oy 1872-1922, 1922; A. Lähteenoja m.fl., Reposaaren historia, 1942; L. Räike, Reposaari: elävä idylli, 1999)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import