Kordelin, Alfred

Kordelin, Alfred (f. 6/11 1868 Raumo, d. 7/11 1917 Lammi), affärsman. Kordelin började sin bana som diversehandlare i födelsestaden, men överflyttade snart sin verksamhet till Tammerfors, där han genom skickliga transaktioner (uppträdde bl.a. som uppköpare av konkursbon) snabbt ökade sin förmögenhet och 1903 köpte trikåindustriföretaget Oy Suomen trikoo Ab, som han dock avyttrade redan 1907. Kordelin blev snart även storgodsägare; bl.a. Mommila, som var hans residens, och Jockis gods med tillhörande industrier innehades av honom. Han förvärvade vidare bl.a. Räfsö ångsåg och grundade flera rederibolag.

Kordelin betraktades som en av landets rikaste män. Han dödades under novemberoroligheterna 1917, vid den s.k. kalabaliken på Mommila, då ryska matroser trängde in i huvudbyggnaden på gården och bortförde ett prominent sällskap (däri ingick bl.a. Kordelins advokat Risto Ryti med hustru), som hade kommit för att fira hans födelsedag. Kordelin donerade genom testamente nästan hela sin förmögenhet (inkl. det av honom i Nådendal uppförda sommarslottet Gullranda) till allmännyttiga ändamål. Stiftelsen Kordelinin Säätiö var den första mera betydande finska kulturfonden. (Fr.J. Lindström, A.K., 1923; A. Halila, A.K., 1974; Kohti Kultarantaa: Alfred Kordelinin elämän ja kuoleman arvoituksia, red. E. Koivusalo, 2000)

KordelinAlfred

Kordelin, Alfred. Hade i sitt testamente stipulerat att han skulle begravas på Mommila, men släktingarna lät bygga ett gravkapell i Raumo (Lars Sonck, 1921), där han jordfästes. Foto: Museiverket, I. Berglund.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
affärsmän, personer (individer), företagsgrundare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import