haverier

haverier, sjöolyckor. Nedan en förteckning över svårare olyckor som drabbat finländska fartyg i fredstid sedan ångfartygstrafikens genombrott. Den allvarligaste sjöolycka i modern tid som berört Finland var bilfärjan Estonias förlisning i september 1994.

Bland större krigstida h. i finländska farvatten i modern tid märks den ryska kryssaren Palladas undergång i n. Östersjön 11/10 1914, varvid hela besättningen på ca 600 man omkom, vidare pansarskeppet Ilmarinens minsprängning i fortsättningskrigets inledningsskede 1941 och två tyska jagares undergång i Finska viken förvintern 1944 (Fagerö 3.). Den ryska monitorn Rusalka sjönk i storm i september 1893 s.v. om Hfrs kassun, varvid samtliga 177 ombordvarande drunknade. En expedition från Estlands sjöfartsmuseum påträffade vraket sommaren 2003.

Exempel på finländska sjöolyckor under fredstid med förlust av mer än ett människolivÅr


Fartygets namn


Plats


Olycksorsak


Döda


1874


Österbotten


utanför Räfsö


brand


16


1892


Ajax


Hfrs redd


kollision


38


1897


Onni


Svenviken, Ingå


brand


6


1906


Helsingfors


n.v. Bengtskär


grundstötning


6


1913


Vestkusten


utanför Vasa


hårt väder, grund


33


1915


Bore II


Hfrs


eldsvåda


10


1921


Svea


Bottniska viken


hårt väder


4


1921


Hanhi


Ålands hav


hårt väder


7


1921


Kustavi


utanför Hangö


hårt väder


28


1923


Port Caledonia


Biscaya


hårt väder


26


1924


Tiutinen


Kotka


explosion


22


1925


Esperanza


Lyserort


strandning


2


1925


S 2, torpedbåt


Utanför Räfsö


Hart väder


54


1929


Kuru


Näsijärvi


hårt väder


136


1930


Oberon/Arcturus


Læsø, Danmark


kollision


41


1932


Melbourne


Irländska sjön


kollision


11


1933


Louhi


Vehmersalmi


navigation, överlast


33


1933


Plus


Korsö, Åland


hårt väder, grund


12


1936


B 6, bogserbåt


Russarö


hårt väder


8


1936


Primus, bogserbåt


Sveaborg


bogsering


4


1937


Savonmaa


Mandal, Norge


hårt väder, grund


27


1937


Johanna Thordén


Pentlandssundet


hårt väder, grund


30


1937


Turisti


Saimen


hårt väder


10


1939


Olivebank


Nordsjön


minsprängning


14


1945


Juho, bogserbåt


Kotka


hårt väder


3


1945


Vesta


Ålands hav


lastförskjutning, storm


12


1946


Leena


Östersjön


minsprängning?


20


1946


Rauma, bogserbåt


Pellinge


felmanöver


8


1947


Saturn


Bottenhavet


grundstötning


9


1947


Merituuli


Bottenviken


hårt väder


6


1947


Saarentähti


Bottenviken


hårt väder


6


1948


Verna


Ålands hav


okänd


21


1949


Maj


Bottenhavet


maskinexplosion


7


1950


Karhula


Nordsjön


hårt väder


11


1951


Nalle, bogserbåt


Bottenhavet


hårt väder


6


1952


Edna


Nordsjön


hårt väder


18


1954


Yrsa, bogserbåt


Helsingkallan


hårt väder


4


1958


Tupavuori


Nådendal


explosion


3


1959


två motorbåtar


Pielinen, Juuka


sammanstötning


15


1965


K 8, järnbåt


Raumo


kollision


28


1966


Kuutsalo


Gotska sandön


lastförskjutning


2


1968


Botnia/Ilmatar


Långnäs, Åland


kollision


6


1968


Irma


n. om Åland


storm, okänd orsak


9


1969


Bore IX


s. om Svenska Björn


kantrat nedisad


6


1970


Ragny


Atlanten


hårt väder


6


1972


Nostaja, mudderverk


Larsmo


defekt fartyg


16


1977


Gunny


Medelhavet


explosion


21


1978


Viikinki


Hangö


grundstötning


10


1979


Malmi


Östersjön


hårt väder


14


1981


Beatris


Iniö


sjunken


2


1984


Bonny


Göteborg


explosion


4


1985


Hanna Marjut


Skiftet


kantring


4


1986


Karelia


Gotska sandön


hårt väder


6


1990


Finn, skjutbogserare


Hangö


lastförskjutning


8


2000


Kingston


Bottenhavet


snöstorm


4
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 06.06.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 06.06.2011 av Import