Pipping, Hugo

Pipping, Knut Hugo (f. 5/11 1864 Tavastehus, d. 31/7 1944 Åbo), språkforskare, fil.dr 1890, far till professorerna Rolf, Nils och Hugo E. Pipping Han var 1903-07 docent i nordiska språk och nordisk filologi i Göteborg samt 1908-29 professor i nordisk filologi vid Helsingfors universitet. Pippin bedrev under 1890-talet forskning främst inom fonetiken (språkvetenskap) och skrev bl.a. ett arbete som var grundläggande för den vetenskapliga kunskapen om det finska språkets uttal. Kring sekelskiftet överflyttade han sitt huvudintresse till de nordiska språken och behandlade gotländska runinskrifter samt inskrifterna på den s.k. Rökstenen vid Röks kyrka i Östergötland. Han studerade även Eddadikternas mytologi och metrik, fornsvenskt lagspråk, finlandssvenska ortnamn m.m.

Pipping var 1922-24 ordförande för Svenska litteratursällskapet i Finland samt vice ordförande 1918-22 och 1924-36. Han var en av initiativtagarna till grundandet av Åbo Akademi. Bland Pippins arbeten märks Zur Phonetik der finnischen Sprache (1899), Guta lag och Guta saga jämte ordbok (1905-07), Äldre västgötalagens ordskatt (1913), Finländska ortnamn (1918), Om runinskriften på Rökstenen (1919) och Inledning till studiet av de nordiska språkens ljudlära (1922). Han var grundare av och 1910-35 redaktör för Svenska litteratursällskapets skriftserie Studier i Nordisk filologi. Fil.dr h.c. 1927 i Uppsala. (O. Panelius, H.P., 1955)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import