Pipping, Hugo E.

Pipping, Hugo E(dvard) (f. 12/6 1895 Hfrs, d. där 13/4 1975), nationalekonom och universitetsman, fil.dr 1928, son till Hugo P. Han var 1934-41 professor i nationalekonomi vid Svenska handelshögskolan och 1941-58 (svenskspr. prof. från 1948) vid Helsingfors universitet samt 1958-67 kansler för Åbo Akademi. Som forskare intresserade han sig främst för den ekonomiska historien, bl.a. i omfattande arbeten om Finlands Bank och Nordiska föreningsbanken. Bland P:s övriga publikationer märks Behov och levnadsstandard (1935), senare utgiven på engelska i omarbetad och utvidgad form, Standard of living (1953). Han företrädde en liberal samhällssyn, bl.a. som medlem av Svenska folkpartiets centralstyrelse 1929-44 och som debattör i Nya Argus på 1930- o. 40-t. (G. Stjernschantz, H.E.P. Humanist i ekonomernas värld, 1980)
PippingHugoE

Pipping, Hugo E. Berättar i antologin Barndomshemmet i våra minnen (1948) om sin uppväxt. Familjen hade sin huvudsakliga bostad i närheten av Gamla kyrkan i Hfrs, men bodde tidvis också på andra orter där fadern bedrev forskning. Foto: Åbo akademis bildsamlingar.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
nationalekonomer, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 27.04.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 27.04.2011 av Import