Pipping, (Rolf)

Pipping, Hugo Rudolf (Rolf) (f. 1/6 1889 Kiel, d. 7/12 1963 Hfrs), språkforskare, fil.dr 1919, bror till Nils och Hugo E.P. Han var 1928-56 professor i svenska och nordisk filologi vid Åbo Akademi samt rektor där 1936-42. P:s tidiga vetenskapliga gärning ägnades till största delen den medeltida Erikskrönikan, som han behandlade i ett flertal arbeten, bl.a. Kommentar till Erikskrönikan (1926), ett verk präglat av grundlig lärdom och skarpsinne. Senare studerade han de medeltida nordiska ordspråken och utgav från 1936 Ordspråksstudier i flera delar, i vilka ett stort antal ordspråk tolkas. P. intresserade sig dessutom för språkteori och lanserade (1938) termen "sakprosa", som fått stor spridning som motsats till skönlitterär prosa. Sina viktigaste uppsatser i språkteori och språkriktighet samlade han i boken Språk och stil (1940, nytr. 1964). P. utgav Svenska litteratursällskapets skriftserie Studier i nordisk filologi 1936-63. Fil.dr h.c. 1954. (B. Loman/S. Haapamäki, Svenska språket och nordiska språk vid Åbo Akademi, i Nordistikens historia i Finland, red. H. Lönnroth, 2004)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import