musikfestspel

musikfestspel. Sedan 1884 har sång- och musikfester anordnats av amatörmusikorganisationer i Finland och sedan 1912 operafestspel (Operafestspelen i Nyslott). Den årligen återkommande Sibeliusveckan i Hfrs anordnades för första gången 1951; ur denna utgick 1967 Helsingfors festspel. Evenemanget Jyväskylä sommar (Jyväskylän kesä) anordnades för första gången 1956, detta gavs en avantgardistisk prägel. Åbo musikfestspel anordnas fr.o.m. 1960; där har s.k. gammal musik en stark ställning. Sedan 1970 anordnas i Åbo även rockfestivalen Ruisrock. Folkmusikfestivalen i Kaustby började hållas 1968 med finsk folkmusik som huvudinnehåll, senare även med gästartister från utlandet.

1970 anordnades kammarmusikfestivalen i Kuhmo för första gången. Där samlas eliten av landets yngre musiker under former som stundom avviker från vanliga konsertmönster. Sommartid förskjuts musiklivets tyngdpunkt från Hfrs till landsorten, flera tiotal m. arrangeras årligen. Många m:s särart är starkt markerad. Samtida musik står i centrum i Viitasaari, bleckblåsinstrument i Lieksa, träblåsinstrument i Nystad (Crusellveckan), pianomusik i Mänttä, o.s.v. Av andra m. bör nämnas bl.a. Orgelveckan i Lahtis, Ålands orgelfestival, festspelen i Nådendal, Pori Jazz, festspelen i ÿKorsholm, Sommarmusik i Borgå (med Avanti! som huvudaktör), musikfestspelen i S:t Michel med Mariinskijteatern från S:t Petersburg som viktig gäst, Baltic Jazz (Dalsbruk, sedan 1987) och Korpo Sea Jazz (sedan 1990). Vid ett par m. har en särskild orgel ställts i centrum: i Kotka barockorgelkopian och i Lappo den stora romantiska orgeln. Kulturföreningen Katrinas kammarmusikvecka på Åland uppbyggs kring konserter av Tempera- kvartetten. Samarbetsorganisation för m. är Finland festivals. (Fabian Dahlström)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 10.11.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 10.11.2011 av Import