sång- och musikfester

sång- och musikfester började anordnas i Finland fr.o.m. 1880-t., närmast efter estnisk förebild. Tidigare s. hölls vanligen sommartid i det fria med körer och amatörorkestrar som deltagare, i vår tid har i allt högre grad även konserter inomhus inrymts i festerna, som kan hållas även utanför sommarsäsongen. Finlands första s., som var tvåspråkig och som omfattade hela landet, hölls 1884 i Jyväskylä av Kansanvalistusseura (ett s.k. musikmöte hade hållits redan 1881). Fr.o.m. 1890-t. är sångfeströrelsen uppdelad på språklig grund. Särskilda s. har hållits inom arbetarrörelsen och inom kyrkosångarkretsar, liksom också s. för skolungdom.

Den första finlandssvenska s. hölls 1891 i Ekenäs av Svenska folkskolans vänner, som t.o.m. 1926 anordnade sju riksomfattande fester. Denna tradition förs vidare av Finlands svenska sång- och musikförbund (FSSMF), från 1951 i samarbete med Finlands svenska manssångarförbund (FSMF). Lokala s. hålls, oftast årligen, av lokalförbunden inom FSSMF. Riksomfattande s. arrangeras numera förutom av FSSMF/FSMF av bl.a. Sulasol, Suomen työväen musiikkiliitto, kyrkomusikorganisationerna och organisationer inom ungdomsrörelsen. (O. Andersson, Finlandssvenska musikfester under 50 år, 1947; L- L. Särkkä, Laulu- ja soittojuhlat Suomessa autonomian aikana v. 1881-1917, 1973; Sulasol 60 vuotta, red. R. Pajamo, 1982; Klinga visa, sjung fiol. Finlands svenska sång- och musikförbund 1929-79, 1983; K. Smeds/T. Mäkinen, Kaiu, kaiu, lauluni. Laulu- ja soittojuhlien historia, 1984; Musik-Sång-Fest 1891-1991, 1991)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
sångfester, musikfestspel
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 09.06.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 11.06.2017 av Import