magister

magister, examenstitel för person som avlagt magisterexamen (se högskoleexamina). De studier som krävs för magisterexamen omfattar 300 studiepoäng (tidigare 160 studieveckor), som kan avläggas på fem år. Enligt den nya examensstrukturen som trädde i kraft 1/8 2005 infördes en examensmodell med två steg: en kandidatexamen (lägre högskoleexamen), som kan avläggas på tre år och omfattar 180 poäng, och en magisterexamen, som kräver ytterligare två års studier, vilket ger 120 tilläggspoäng. Magisteravhandlingens andel av dessa studier kan omfatta totalt 20-40 poäng.

Titeln m. utdelades fram till 1994 med eller utan offentlig promotion åt person som avlagt kandidatexamen. Efter examensreformen 1994 motsvaras den tidigare kandidatexamen av magisterexamen. Filosofiska fakulteten vid gamla Åbo akademi gav de promoverade både doktors- och magistertitel på en gång, "doctor philosophiae ac artium liberalium magister" (se doktor).
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import