doktor

doktor, den högsta akademiska graden. Doktorsgraden fanns ursprungligen enbart i de s.k. högre fakulteterna (teol., jur., med.), medan den akademiska graden i filosofiska fakulteten hette magister. En kort tid kallades magistrarna även "doktorer och magistrar", men titulerades magistrar. I filosofiska fakulteten infördes doktorsgraden med 1828 års statuter och stadfäste sin ställning med 1852 års statuter.

I det nuvarande examenssystemet är doktorsexamen en s.k. vetenskaplig påbyggnadsexamen (högskoleexamina). För doktorsexamen krävs avlagd grundexamen, vartill vederbörande skall delta i den undervisning som anordnas för examen samt utarbeta en doktorsavhandling och offentligt försvara den. Se även licentiat, promotion.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import