licentiat

licentiat, person som har avlagt licentiatexamen vid universitet eller högskola. Rätt att avlägga denna påbyggnadsexamen har den som avlagt grundexamen (med undantag för medicine licentiat, som är medicinsk grundexamen). För avläggande av licentiatexamen skall studeranden på sätt som bestäms i examensstadgan delta i den undervisning som anordnas för examen och fullgöra andra stadgade studieprestationer samt utarbeta en licentiatavhandling. - Före 1951 betecknade l. en person som avlagt alla examina för doktorsgraden och därtill disputerat, men inte promoverats till doktor. Denna sistnämnda grad kunde dock, liksom även nu är fallet, erhållas utan deltagande i en solenn promotion. Fram till den stora examensreformen i slutet av 1970-talet krävdes licentiatexamen av den som ville avlägga doktorsexamen (detta gäller idag endast medicinska studier). Med 1970- talets examensreformer infördes doktorsexamen, varvid doktorsgraden försvann och fortlever endast som traditionsrelikt vid promotionerna och vid utnämningen till hedersdoktorer.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import