Lördagssällskapet

Lördagssällskapet, sammanslutning av unga helsingforsakademiker, bildat 1830. Bland medlemmarna märks J.L. Runeberg, J.J. Nervander, Fredrik Cygnaeus, J.V. Snellman, M.A. Castrén, Elias Lönnrot m.fl. På sammanträdena behandlades litterära och politiska spörsmål. Lördagssällskapet påverkade även starkt den nyvaknade patriotismen. Sällskapet förlorade i betydelse sedan Runeberg 1837 flyttat till Borgå. Medlemmar av Lördagssällskapet inrättade 1831 privatskolan Helsingfors lyceum. (I. Havu, Lauantaiseura ja sen miehet, 1945; E. Ekelund, Finlands svenska litteratur 2, 1969)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
autonoma tiden, fosterländskhet, akademiledamöter, sammanslutning, lördag
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 20.06.2023