Kuvasto

Kuvasto, Hfrs, upphovsrättsorganisation på bildkonstens område, gr. 1987 på intiativ av bl.a. Konstnärsgillet i Finland. Kuvasto har till syfte att bevaka och främja de visuella konstnärernas rättigheter och främja förutsättningarna för utövandet av visuell konst. Till uppgifterna hör även att informera om upphovsrätten och ge upphovsrättsliga råd. Kuvasto representerar ca 1 900 inhemska konstnärer och genom internationellt knutna band med systerföreningar runtom i världen ca 50 000 utländska konstnärer i Finland. Kuvasto håller sig underrättad bl.a. om den internationella upphovsrättslagstiftningen genom CISAC (International federation of societies of authors and composers) och EVA (European visual artists). Den som har skapat ett självständigt och originellt bildkonstnärligt verk eller annan skapelse på det visuella området kan ansluta sig som kund. Kuvasto uppbär avgifter för användandet av sina kunders verk och ser till att dessa får sin andel.

Medlemsorganisationer i Kuvasto är Konstnärsgillet i Finland, Målarförbundet, Finska bildhuggarförbundet, Finlands konstgrafiker, Finlands bildkonstorganisationers förbund, Förbundet för fotografiska konstnärer och MUU ry. Upphovsrättsorganisationer på andra områden är Kopiosto och Teosto.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import