Konstsamfundet

Konstsamfundet, Föreningen Konstsamfundet, bildades 1940 av Amos Anderson, som skänkte organisationen hela sin förmögenhet och i sitt testamente uppdrog huvudlinjerna för dess förvaltning. Enligt stadgarna får föreningen ha högst 12 medlemmar. Samfundet har till ändamål att främja bildkonsten, den dramatiska konsten och tonkonsten, att stödja finlandssvensk kultur och svenska språkets ställning i Finland samt att främja ungdomens yrkesutbildning; det utdelar årligen understöd till kulturella institutioner och enskilda personer.

Utöver Hufvudstadsbladet (HBL) är Konstsamfundet idag majoritetsägare i lokaltidningarna Borgåbladet, Östra Nyland, Västra Nyland och Österbottningen samt tidskrifterna Forum för ekonomi och teknik och Frisk Bris samt en betydande ägare i Nya Åland. Den 2008 bildade mediakoncernen KSF Media handhar förvaltningen av de helägda dagstidningarna. Ryggraden i samfundets ekonomi utgörs av det på 1980-talet i Helsingfors absoluta centrum uppförda affärskvarteret Forum, där även Amos Andersons konstmuseum är beläget. Det har vidare betydande intressen i varuhusföretaget Stockmann Oyj Abp och bokförlaget Söderström & Co, som 2012 fusionerades med Schildts förlag till Schildts & Söderströms. På Kimitoön, donatorns hembygd, innehar K. ca 6 000 ha skogs- och odlingsmark, egendomar som förvaltas från Söderlångviks gård i Dragsfjärd. (Ett arv som bär frukt: Föreningen K. 60 år, red. A.G. Lindqvist, 2000)


konstsamfundet_forum2.jpg

Föreningen Konstsamfundet är majoritetsägare i Forum Fastighets Kb. Foto: Rabbe Sandelin.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 29.03.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 29.03.2012 av Import