Stockmann Oyj Abp

Stockmann Oyj Abp, Hfrs, handelsföretag, gr. 1862 av en inflyttad tysk, G.F. Stockmann. Rörelsen utvidgades av grundarens son Karl Stockmann (1865-1938), som bl.a. i Hfrs lät bygga Finlands första egentliga varuhus, som fortfarande är landets största (uppfört 1926-30 enligt ritningar av Sigurd Frosterus). Senare har Stockmann öppnat varuhus i bl.a. Tfrs (1957), Esbo (1981) och Åbo (1982) samt utomlands. 1930 övergick Akademiska bokhandeln (i dag 7 butiker) i Stockmanns ägo, och 1955 inleddes försäljningen av bilar, men 2006 avyttrades bilverksamheten. 1985 köptes postorderföretaget Oy Hobby Hall Ab, 1988 Seppäläbolagen (modeaffärer), och 1989 öppnades en försäljningspunkt i Moskva. Stockmann. avyttrade 1990 sin partirörelse och 1999 supermarketkedjan Sesto. Idag har Stockmann 7 varuhus med brett sortiment på de viktigaste orterna i landet samt i Tallinn, Riga och Moskva. År 2007 förvärvade affärskedjan Lindex som säljer barn- och damkläder i tio länder. Koncernens omsättningen var 2008 ca 2,3 miljarder euro, antalet anställda var samma år drygt 15 000. Stockmann., som är börsnoterat, är inte längre ett familjeföretag, utan de tongivande ägarna är sedan länge Föreningen Konstsamfundet och Svenska litteratursällskapet i Finland. (B. Damstén, Stockmann genom hundra år, 1961; J. Donner, I stadens hjärta, 1987; A. Finnilä, Stockmann - det stora varuhuset, 1993) (Gunhard Kock)

StockmByggs_PrivatS_NH.jpg

Stockmanns varuhus under uppbyggnad. I bakgrunden syns bl.a. Gamla studenthuset. Att varuhuset var ett utpräglat betongbygge vittnar de många armeringsjärnen om. Foto: Privat samling.

stockmann_oyj_abp_varuhushfors.jpg

Varuhuset vid Mannerheimvägen i Helsingfors som det ser ut idag. Foto: Rabbe Sandelin.

StockmannOyjAbp.jpg

Företaget invigde 2004 sitt andra varuhus i Moskva. Samtidigt har Zara- och Seppäläbutiker som ingår i koncernen öppnats i flera shoppingcentra i Ryssland. Foto: Stockmann-museets bildarkiv.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
företag, varuhus, bokhandlar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 29.03.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 04.06.2017 av Import