Västra Nyland

Västra Nyland, dagstidning (6-dagars, sedan 1945), som sedan 1881 utkommer i Ekenäs; utgavs från 2005 av Västra Nylands tidningar Ab, sedan Ekenäs tryckeri Ab detta år separerats från tidningshuset. Numera utges Västra Nyland av det 2008 bildade KSF Media Ab med Föreningen Konstsamfundet som majoritetsägare. Tidningen grundades av seminarielektorn Theodor Neovius. Chefredaktörsposten innehades under 1900-talets senare del av endast två personer, Frank Jernström (1945-79) och Olle Spring (1979-2005). Riksdagsman John Österholm var 1922-60 tidningens Helsingforskorrespondent och politisk redaktör vid V. och bidrog under denna tid i hög grad till att prägla dess liberala linje. Upplagan var 2008 10 971 exemplar. Aktiemajoriteten i tidningsföretaget övertogs 2001 av Stiftelsen för Åbo Akademi och Föreningen Konstsamfundet. (W.E. Nordström, En frisinnad röst, 2 bd, 1951-56, R. Friberg, Under mörka moln, 2006)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, dagstidningar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 08.12.2010 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.04.2017 av Import