Finlands FN-förbund

Finlands FN-förbund (Suomen YK-liitto), Hfrs, samarbetsorgan för ett antal folkrörelser. F. grundades 1954 av 15 organisationer med målsättning att bl.a. stödja Finlands FN-medlemskap, vilket också uppnåddes ett år senare. Under 1950-t. hade F. ingen självständig roll gentemot landets officiella FN-politik. Men mot slutet av 1960-t. blev verksamheten mer ställningstagande och började få drag av en mer regelrätt folkrörelse. Även fostran till internationalism hade då kommit in i verksamheten. F. verkar i dag bl.a. genom att sprida information och material om FN samt arrangera seminarier, diskussioner och utbildning om kulturkännedom, utvecklingsfrågor och internationalism. Viktiga målgrupper för verksamheten är skolor, bibliotek, media och organisationer. Förbundet har över 60 medlemsorganisationer med allt från ungdoms- och studentorganisationer till freds- och utvecklingsorganisationer och fackförbund. F. samarbetar med bl.a. FN-relaterade organisationer i Finland samt på det internationella planet med andra FN-förbund. Verksamheten finansieras delvis av utrikesministeriet. Genom åren har föreningar och institutioner som senare blivit självständiga utvecklats inom F., sådana är Finlands flyktinghjälp, Finlands Unicef-förening (Suomen Unicef-yhdistys, gr. 1968) och Servicecentralen för utvecklingssamarbete. F. ger ut tidningen Maailmanpyörä (gr. 1966) som tar upp internationella frågor.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
ägare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 20.10.2010 av Johan Lindberg
Uppdaterat 20.10.2010 av Import