Servicecentralen för utvecklingssamarbete

Servicecentralen för utvecklingssamarbete (Kehitysyhteistyön palvelukeskus, Kepa), Hfrs, gr. 1985, politiskt och religiöst obunden samarbetsorganisation och resurscenter för finländska folkrörelser som ägnar sig åt utvecklingssamarbete och globala frågor. Den erbjuder sina inemot 300 medlemsorganisationer olika former av utbildning och rådgivning i utvecklingsfrågor samt bistår dem i arbetet för en rättvisare värld. S. publicerar tidskrifter och rapporter samt upprätthåller en webbsida och ett bibliotek. Man ordnar även olika evenemang och kampanjer genom vilka man vill påverka Finlands biståndspolitik, nå den stora allmänheten och påverka konsumenternas köpbeteende. S. har personal i flera u-länder där man stöder lokala organisationer i deras arbete för mänskliga rättigheter, demokrati och miljöfrågor. Årligen deltar ca 60 volontärer från Finland i Etvo-program som S. tillsammans med andra organisationer bedriver i utlandet. S. understöds ekonomiskt av utrikesministeriet.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
folkrörelser, servicecentraler
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 21.10.2010 av Johan Lindberg
Uppdaterat 09.06.2017 av Import