Finlands flyktinghjälp

Finlands flyktinghjälp (Suomen pakolaisapu), Hfrs, gr. 1965, förening med ändamål att enligt FN:s principer främja och stödja verksamhet till förmån för flyktingar. F. samlar in medel till flyktingar som lever i u-länder och krisområden, samt informerar finländarna om flyktingskap. Tidigare sändes finländska biståndsmedel till hjälpbehövande via FN:s flyktingorganisationer UNHCR och UNRWA, men i början av 1990-t. startade F:s eget fältarbete. Exempel på områden där organisationen har varit verksam är Mosambique, Uganda, Libera, Kosovo och Bosnien-Hercegovina. En viktig uppgift är att uppöva flyktingars och återflyttares förmåga att klara sig på egen hand, vilket sker främst genom utbildning. F. försöker dessutom påverka Finlands interna flyktingpolitik i flyktingvänlig riktning. Tidskriften Pakolainen (gr. 1985) utkommer fyra gånger om året.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import