europeiska adressen

europeiska adressen, en av europeiska vetenskapsmän och författare sommaren 1899 undertecknad adress, genom vilken en protest riktades mot det angrepp på Finlands konstitution som det tidigare samma år utfärdade februarimanifestet innebar. Initiativet till adressen togs i Finland (Zilliacus, Konni), där sedan bl.a. Leo Mechelin, Nestor Setälä, Arvid Neovius verkade som organisatörer, varefter underskrifter (sammanl. 1 050) insamlades av agenter i tolv länder. I slutet av juni 1899 reste en delegation (senator Trarieux från Frankrike, prof. Brusa från Italien, prof. van der Vlugt från Holland, prof. Nordenskiöld från Sverige, prof. Brøgger från Norge och prof. Norman-Hansen från Danmark) till S:t Petersburg medförande e. Efter att förgäves ha försökt få audiens hos kejsaren återvände delegationen genom Finland, där den fick ett översvallande mottagande. Adressen publicerades som Pro Finlandia. 1899. Les adresses internationales à S.M. L'Empereur-Grand Duc Nicolas II. Originalet deponerades i Haag och donerades 1921 till Finland (num. i Riksarkivet) av professor van der Vlugt. Se även den stora deputationen.
EuropeiskaAdressen

europeiska adressen. Namn insamlades bl.a. i Norge (Kristiania) och Sverige (Stockholm). Adressen förvaras i Nationalarkivet i Hfrs. Foto: Nationalarkivet, J. Kalervo.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 15.02.2011
Uppdaterat 15.02.2011