den stora deputationen

den stora deputationen, benämning på den samling av ombud för Finlands kommuner som i mars 1899 överlämnade en nationaladress till kejsaren. Sedan feburarimanifestet samma år promulgerats, beslöt man att rikta en hänvändelse av hela Finlands folk till monarken. På några veckor insamlades utan myndigheternas vetskap 522 931 namnteckningar, och ombud för adressens framlämnande utsågs. På Alexander II:s dödsdag 13/3 uppvaktade de femhundra deputerade (en från varje kommun) vid statyn på Senatstorget i Hfrs.

I S:t Petersburg blev d. inte mottagen av kejsaren, som lät hälsa att han "trots allt inte var ond på dess medlemmar". Följande sommar avvisades en annan adress, undertecknad av Europas intellektuella elit, i vilken man erinrade om det rättmätiga i Finlands sak (europeiska adressen). Se även finska deputationen. (J.W. Nylander, Den stora deputationen, 1899; S. Ingman, Suuri lähetystö, 1899; P. Tommila, Suuri adressi, 1999)

storadeputationen.jpg

Den stora deputationen. Medlemmar av den stora deputation som utsetts att till kejsaren - storfursten överbringa finska folkets adress av den 5 mars 1899. Foto: Åbo Akademis Bildsamlingar.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
ägare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
Ämnesord
historia, kommuner, befolkning, bebyggelse, ytformer, näringsstruktur
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 10.05.2016 av Import