Borgåbladet

Borgåbladet, f.d. dagstidning (5-dagars), som fr.o.m. 1860 utkom i Borgå, svensk borgerlig, upplaga ca 7 920 ex. 2009. Bland tidningens chefredaktörer under 1900-talet framträder Helmer Wahlroos, som innehade posten i drygt fyra decennier 1920-66, och P.H. Nyman, som var chefredaktör 1974-82. Föreningen Konstsamfundet köpte 1989 förlagsrätten till Borgåbladet av efterkommande till den lokale industrimannen August Eklöf. Fusionerades i början av 2015 med Östra Nyland till tidningen Östnyland. (G. Mårtensson, B:s hundra år, 1960)

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
dagstidningar, tidningspress, lokaltidningar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 08.03.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.04.2016 av Import