Eklöf, August

Eklöf, Fredrik August (f. 9/11 1837 Ekenäs, d. 13/12 1912 Borgå), industriman, kommerseråd 1895. E. grundade 1864 en importaffär i Borgå och blev sedan företagare i trävarubranschen, vilket han kombinerade med förvärv av stora arealer skogsmark. Han ombildade 1910 företaget till ett aktiebolag, som fick överta bl.a. sex sågverk, Tolkis cellulosafabrik och ca 20 000 ha jord. E., som var en central gestalt inom samhällslivet i Borgå, efterträddes i företagets ledning av sin son Birger E. (1888-1967), som var dess VD 1919-62. Aktiestocken inköptes 1964 av Oy Tampella Ab, varefter Borgå cellulosafabrik i Tolkis och Borgå såg övergick i Tampellas ägo, medan Oy Fiskars Ab övertog Haikka ramlistfabrik och Borgå mekaniska verkstad. Vid sin upplösning hade Oy Aug. Eklöf Ab ca 1 000 anställda och jordegendomar på sammanlagt drygt 2 000 ha. Släkten E. innehade förlagsrätten till lokaltidningen Borgåbladet fram till 1989. (K. Ekman, Aug. E. Ab 1864-1924, 1924; L. Heiman, 2 kauppaneuvosta, 1980)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
företagsledare, personer (individer), företagsgrundare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import