fennomani

fennomani, "finskhetsiver", namn på den finskhetsrörelse som framgick ur den Porthanska kretsen och dess arvtagare vid Åbo akademi (Åboromantiken). Ordet användes första gången av den rikssvenske författaren Lorenzo Hammarsk(j)öld. Fennomani som benämning på den nyromantiska riktningen i Åbo avsåg att karakterisera dess iver för studiet av Finlands historia (fennofiler), men kom senare att beteckna den finska språkpolitiska och nationella rörelsen (nationalitetsrörelserna). (I. Liikanen, Fennomania ja kansa, 1995)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 29.11.2010 av Johan Lindberg
Uppdaterat 29.11.2010 av Import