fennofiler

fennofiler, "Finlandsvänner", sammanfattande benämning på de 1700-talsforskare, vilkas strävanden gick ut på att öka kännedomen om Finlands historia och finländska förhållanden överhuvudtaget och att uppmuntra till studium av finska språket.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
fennofiler
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 29.11.2010
Uppdaterat 02.06.2023