Wallin, Stefan

Wallin, Stefan (f. 1/6 1967 Vasa), politiker, pol.mag. 1994. W. var på 1990-t. specialmedarbetare hos flera SFP-ministrar och 2000-05 biträdande chefredaktör vid Åbo Underrättelser. Han blev 2005 politisk statssekreterare vid miljöministeriet och 2006 ordförande för Svenska folkpartiet. W. inträdde i regeringen som miljöminister i Matti Vanhanens första regering vid ingången av 2007 och utsågs senare detta år till kultur- och idrottsminister i Vanhanens andra regering. Han innehade samma portfölj även i Mari Kiviniemis regering 2010-11 och utsågs till försvarsminister i Jyrki Katainens regering, som tillträdde 22/6 2011.
WallinStefan

Wallin, Stefan. Den nytillträdde partiordföranden invaldes i riksdagen vid valet 2007. Foto: Svenska folkpartiet, K. Vilhjálmsson.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
politiker, ministrar, ordförande
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 01.08.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 06.02.2017 av Import