Katainen, JyrkiKatainen, Jyrki Tapani (f. 14/10 1971 Siilinjärvi), politiker, pol.mag., K. invaldes i riksdagen (Saml.) 1999, var partiets viceordförande 2001-04 och har sedan sistnämnda år verkat som dess ordförande. Han valdes 2007 till finansminister i Matti Vanhanens andra regering, en uppgift som präglades av att vidta åtgärder för att stävja lågkonjunkturens negativa följder i statsekonomin. I Mari Kiviniemis regering, som inledde i juni 2010, fortsatte K. på finansministerposten med fortsatt moderat hålling över statsfinanserna. Efter riksdagsvalet i april 2011 utnämndes han till regeringssonderare för en planerad bred regering (Gröna, KD, Saml., SDP, SFP och VF). I månadsskiftet maj-juni höll denna sammasättning på att falla samman p.g.a. vänsterpartiernas meningsskiljaktigheter i vissa frågor, varefter det en kort tid rådde ovisshet ifall en av valets stora segrare, Sannfinländarna, skulle träda in i regeringsbildningen. K. fick dock förnyat förtroende och Sannfinländarna förblev i opposition, varefter den nya regeringen enligt ursprunglig sammansättning med K. som statsminister utnämndes den 22/6 2011.

Finlands regeringar sedan 1917


KatainenJyrki_Saml.jpg

Katainen, Jyrki. Efter segslitna regerings-förhandlingar våren och sommaren, blev han statsminister för Finlands 72:a regering i juni 2011. Foto: Samlingspartiet.
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
politiker, finländare, personer (individer), statsministrar, finansministrar, statsrådet
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 21.11.2011
Uppdaterat 15.06.2023