Walden, Rudolf

Walden, Karl Rudolf (f. 1/12 1878 Hfrs, d. 25/10 1946 Sysmä), militär och industriman, general av infanteriet (1942), far till Juuso Walden. Han var 1900-02 officer vid Finska gardet, inträdde därefter i pappersindustrins tjänst och vistades 1902-17 i S:t Petersburg som representant för några finländska pappers- och cellulosafabriker. Walden deltog i kriget 1918 som etappchef vid högkvarteret och blev under denna tid Mannerheims vän och förtrogne; var krigsminister 1918-19 och från 1931 medlem av det nybildade försvarsrådet.

Under vinterkriget var Walden Högkvarterets (Mannerheims) representant i regeringen och innehade från Moskvafreden till hösten 1944, då han avgick på grund av sjukdom, den ansvarsfulla posten som försvarsminister. Han grundade 1920 genom sammanslagning av pappersbruk i Simpele, Jämsänkoski och Myllykoski bolaget Yhtyneet paperitehtaat Oy och var från 1924 därtill ordförande i direktionen för Ab Walkiakoski, som 1934 fusionerades med Yhtyneet. Walden tilldelades Mannerheimkorset nr 161. (E.W. Juva, Rudolf Walden, 1957; R. Seppälä, Rudolf Walden - isänmaan mies, 1981; J. Kronlund m.fl., Suomen puolustuslaitos 1918-1939, 1988; Itsenäisen Suomen Kenraalikunta 1918-1996, biografiat, red. R. Lipponen, 1996)WaldenRudolf_SB.jpg

Walden, Rudolf. Innehade från Moskvafreden 1940 till 1944 den ansvarsfyllda posten som försvarsminister. Foto: Schildts bildarkiv.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
företagsledare, personer (individer), företagsgrundare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 31.05.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 31.05.2012 av Import