Vitsand

Vitsand vid det smala inloppet till Ekenäs vid Pojovikens fortsättning, var under Krimkrigets dagar skådeplatsen för en strid som utkämpades mellan engelska örlogsfartyg och rysk-finländska trupper, bl.a. två kompanier ur Finska grenadjärskarpskyttebataljonen. Två engelska krigsfartyg, ångfregatten HMS Arrogant och skonerten HMS Hecla, framträngde 20/5 1854 under livlig skottväxling med bl.a. vid V. posterat artilleri till Ekenäs, där de kapade ett med salt lastat fartyg, som låg på redden, varefter de båda angriparna avlägsnade sig utan att anställa skador på staden.

Striden vid V. kostade försvararna ett tiotal man i förluster. Några veckor senare byggdes en spärr över sundet s. om Vitsandsberget, där lämningar av en skans fortfarande kan beskådas. Händelsen gav Zacharias Topelius anledning att skriva sin kända politiska straffdikt, "Den första blodsdroppen", som i sin ryssvänlighet och västmaktsfientlighet framkallade protester bland studenterna. En minnesplakett avtäcktes till 150-årsjubileet 2004.

Vitsand

Vitsand. Denna enkla plakett till åminnelse av striden sommaren 1854 avtäcktes 19/4 2004 till 150-årsminnet av händelsen. Foto: Ekenäs museum.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
strider, Krimkriget
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.04.2012
Uppdaterat 14.04.2017