Vem och VadVem och Vad (fram t. 1992 äv. m. titeln Vem och Vad?), en av de nationella biografiska uppslagsböcker som uppkom med brittiska Who's who (gr. 1849, biografisk uppslagsbok sedan 1899) som förebild. Den första upplagan av V. utkom 1920 med Holger Schildts förlag som utgivare; publiceringen hade föregåtts av en pristävling på förlaget om vad boken skulle heta, och Runar Schildt - som vid denna tid arbetade hos sin kusin Holger S. - var den som kom fram med det segrande förslaget.

V. utkom i 19 upplagor (se biografisk litteratur) den sista 2010, varefter verket nedlades i samband med fusionen mellan Schildts förlags Ab och Söderström & Co 2011-12. De två sista utgåvornas (2008 och 2010) huvudredaktör var fil.mag. Johan Lindberg (f. 1970). V. innehöll under de sista åren biografiska uppgifter på drygt 3 700 prominenta personer i Finland, främst finlandssvenskar men även finskspråkiga. Bilagor i verket har varit en förteckning över medverkande personer som avlidit sedan föregående upplaga, listor över i boken använda förkortningar samt en födelsedagskalender, indelad i de jämna åren 95, 90, 85, 80, 75, 70, 60 och 50. Denna kalender introducerades i 1996 års upplaga. Till verkets tidigare redigerare hör H. R. Söderström, redaktör för de fem första upplagorna fram till 1941, vidare J.O. Tallqvist, Ola Zweygbergk, Ingegerd Lundén Cronström, Torsten G. Aminoff, Gull Schalin, Henrik Ekberg (fem upplagor 1975-2000), samt fil.dr (2004) Thomas Westerbom (f. 1964) som redigerade 2004 års upplaga.

Vem och Vad 1920-2010

Vem och vad? 1920, (redaktör H. R. Söderström), tryckår 1920.

Vem och vad? 1926, under redaktion av H. R. Söderström, tryckår 1925.

Vem och vad? 1931, under redaktion av H. R. Söderström, tryckår 1930.

Vem och vad? 1936, under redaktion av H. R. Söderström, tryckår 1936.

Vem och vad? 1941, under redaktion av H. R. Söderström och J. O. Tallqvist, tryckår 1941.

Vem och vad? 1948, under redaktion av H. R. Söderström och Ola Zweygbergk, tryckår 1948.

Vem och vad? 1957, under redaktion av Torsten G. Aminoff, tryckår 1957.

Vem och vad? 1962, under redaktion av Ingegerd Lundén Cronström, tryckår 1961.

Vem och vad? 1967, under redaktion av Ingegerd Lundén Cronström, tryckår 1967.

Vem och vad? 1970, under redaktion av Ingegerd Lundén Cronström, tryckår 1969.

Vem och vad? 1975, huvudredaktör Henrik Ekberg, tryckår 1974.

Vem och vad? 1980, huvudredaktör Henrik Ekberg, tryckår 1979.

Vem och vad? 1986, huvudredaktör Gull Schalin, tryckår 1985.

Vem och vad? 1992, huvudredaktör Henrik Ekberg, tryckår 1992.

Vem och vad 1996, huvudredaktör Henrik Ekberg, tryckår 1996.

Vem och vad 2000, huvudredaktör Henrik Ekberg, tryckår 2000.

Vem och vad 2004, huvudredaktör Thomas Westerbom, tryckår 2004.

Vem och vad 2008, huvudredaktör Johan Lindberg, tryckår 2008.

Vem och vad 2010, huvudredaktör Johan Lindberg, tryckår 2010.Vem_och_Vad_1967_baksidan4.jpg

Vem och Vad. Under 1900-talet hade många Vem och Vad-utgåvor också skyddsomslag, något som senare försvann ur bilden. Också engelskspråkiga presentationstexter förekom, som här på baksidan av skyddsomslaget till 1967 års upplaga. Foto: Schildts bildarkiv. J. Lindberg.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, biografier, uppslagsverk
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 03.05.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 14.04.2017 av Import