Vaajakoski

Vaajakoski (t. 1920 Haapakoski), tätort i Jyväskylä omkring 7 km ö. om Jyväskylä centrum, drygt 14 000 inv. (2006). Samhället är vackert beläget på en sluttning mot V. fors (kraftverk, invigt 1941, fallhöjd 2,2 m, effekt 3,9 MW); det har vuxit upp kring en rad industrier. De första var ett sågverk och en kvarn, grundade 1816 av major Carl Christian Rosenbröijer. Sågverket förvärvades i början av 1870-t. av företaget Ab Finland Wood Co (gr. 1872), som senare blev ett dotterbolag till den stora sågverkskoncernen Ab T. & J. Salvesen (gr. 1882) och införlivades med koncernen 1910. Denna hade byggts upp av norrmannen James Salvesen (1855-1926), som tillsammans med sin bror slutligen ägde 72 000 ha mark i Finland. Bröderna avvecklade dock sin verksamhet i Finland p.g.a. första världskriget, varvid W. Gutzeit & Co och Kaukas Ab köpte deras egendomar.

Vid koncernens upplösning 1916 blev SOK ny ägare av anläggningarna samt av 750 ha i V. SOK byggde inom några årtionden flera fabriker i V. för att tillverka varor för sina egna affärer. Där anlades bl.a. en möbelfabrik, en såg, en småhusfabrik, en tändsticksfabrik, en borstfabrik och en spikfabrik samt en sötsaksfabrik. SOK:s industrier i V. omfattade 1984 livsmedels-, sötsaks-, choklad- och margarinfabriker med totalt ca 700 anställda. Tändsticksfabriken sammanslogs 1970 med anläggningar inom OTK och Kesko till Finn-Match Oy, medan småhusfabriken 1984 övertogs av Enso- Gutzeit Oy, som flyttade verksamheten till Säynätsalo; detta år såldes även spikfabriken, möbelfabriken och borstfabriken. Tillsammans med SOK skötte Metsäliitto-yhtymä sågverksamheten i V. och Äänekoski fram till 1980 (under namnet Metsä-Koski Oy), då Metsäliitto-yhtymä helt övertog verksamheten, som upphörde redan 1984. Finn- Match Oy, som var den sista tändsticksfabriken i Finland lades ned 1995 på grund av dåliga konjunkturer. SOK:s forna sötsaksfabrik, Oy Panda Ab med ca 320 anställda (2006), är den sista av de stora fabrikerna i V. som ännu arbetar på orten (sötsaksindustri). En del av de gamla industrifastigheterna, möbel-, tändsticks- och borstfabriken, har restaurerats och bildar idag företagsparken Amiraali som hyser en mängd mindre företag.(M. Hovila, Ky-lä syntyy, kylä elää, 2003; S. Patrikainen, Tikusta asiaa, tulitikkutehdas Vaajakoskella 1919-1995, 2003; T. Herranen, Yhdessä eteenpäin: SOK 100 vuotta, 2004)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
industri, lokalhistoria, tätorter, sötsaksindustri, vattenkraftverk
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2011
Uppdaterat 20.04.2017