Uusi Suomi

Uusi Suomi, konservativ dagstidning som tidigare utkom i Hfrs, grundades 1919 som huvudorgan för det nybildade samlingspartiet. Den nya tidningen, som särskilt på 1930-t. utövade ett betydande inflytande över samlingspartiets politik, skulle förvalta traditionerna från det finska partiets tidigare huvudorgan, Suometar och Uusi Suometar (tidningspressen).

U. blev 1976 en oavhängig borgerlig tidning, efter att i slutet av det föregående decenniet ha råkat på kollisionskurs med partiledningen och samtidigt utsatts för hård konkurrens av Helsingin Sanomat. Trots flera räddningsoperationer som igångsattes av näringslivet gick tidningen inte att rädda, och den nedlades 1991. Upplagan var 1985 91 800 ex. Bland dess chefredaktörer märks Lauri Aho (1940-56), sedermera överborgmästare i Hfrs. U. återuppstod som nättidning 2007, utgiven av en medlem av den förmögna släkten Herlin. (J. Garam, Tapaus U.: raportti lehti-instituution tuhosta, 1992; J. Vesikansa, Sinivalkoiseen Suomeen: Uuden Suomen ja sen edeltäjien historia I, 1997)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
dagstidningar, partier, högerorientering
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 21.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 20.04.2017 av Import