Tuomioja, Sakari

Tuomioja, Sakari Severi (f. 29/8 1911 Tfrs, d. 9/9 1964 Hfrs), ämbetsman och politiker, jur.kand. 1937 (lic. 1949), far till Erkki Tuomioja. Han blev tidigt känd som en av framstegspartiets ledande krafter med hemvist i dess vänsterflygel och hade under fortsättningskriget förbindelser med fredsoppositionen. Tuomioja var 1940-45 regeringsråd i finansministeriet (budgetchef) och 1945-55 ordförande i direktionen för Finlands Bank. Han innehade under de första efterkrigsåren olika ministerbefattningar (bitr. finansminister 1944-45, finansminister 1945, bitr. utrikesminister 1950-51, samtidigt handels- och industriminister 1950, utrikesminister 1951-52) och var från november 1953 till mars 1954 statsminister i en borgerlig expeditionsministär. Med Urho Kekkonen hade Tuomioja en djup vänskapsrelation, vilken dock från den förstnämndes sida förbyttes i misstro sedan Tuomioja accepterat posten som regeringschef och kandidatur för samlingspartiet i presidentvalet 1956.

Tuomioja var 1955-57 ambassadör i London och från 1961 i Stockholm. Han tjänstgjorde 1957-60 som generalsekreterare vid FN:s ekonomiska Europakommission (ECE) i Genève, var världsorganisationens representant i Laos 1959-60 och 1961 samt utsågs i mars 1964 till FN:s medlare i Cypernkrisen, en uppgift som bröt hans hälsa. Sina olika uppdrag handhade han med stor diplomatisk skicklighet. Tuomioja var från 1939 gift med författaren m.m. Hella Wuolijokis dotter, Vappu Wuolijoki (f. 1911). (E. Tuomioja, Sakari Tuomioja: suomalainen sovittelija, 1986)

Finlands regeringar sedan 1917


TuomiojaSakari.jpg

Tuomioja, Sakari. Skötte sina olika uppdrag med stor diplomatisk skicklighet. Foto: Museiverket.
Aktörer
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
tjänstemän (offentligt anställda), politik, ambassadörer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 06.10.2011
Uppdaterat 27.05.2017