titlar

titlar. Regeringsformen av 1919 förbjuder förlänandet av adelskap eller annan ärftlig värdighet. Vid sidan av bl.a. lärda grader (jfr högskoleexamina) och olika ämbets-, tjänste- och yrkesmannabenämningar finns i Finland idag (2006) 104 hederstitlar som beviljas en medborgare för förtjänstfullt arbete till förmån för samhället. Till en hederstitel hänför sig inga rättigheter eller skyldigheter. För t. betalas stämpelskatt. Föreskrifter om hederstitlar finns i lagen om offentlig belöning (1999) och i republikens presidents förordning om titlar (2000). Dessa t. förlänas av republikens president på förslag av titelnämnden, tillsatt 1973, vilken ersatte den äldre titelkommittén från 1949. Nämnden består av sju ledamöter som utnämns för sex år åt gången. Ordförande är statsministern. Titlarna arkiater och lantråd kan innehas av endast en person i sänder. T. är indelade i 16 grupper, av vilka de högsta t. är statsråd och bergsråd. Se även akademiker.

Tabell över hederstitlar som utdelas i Finland.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
hederstitlar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 03.11.2009 av Johan Lindberg
Uppdaterat 31.05.2017 av Import