Thelning, Emanuel

Thelning, Emanuel (f. 24/1 1767 Västergötland, d. 8/5 1831 Pburg), målare. Thelning studerade vid Kungliga akademien för de Fria konsterna i Stockholm. Han var verksam på Sveaborg och vistades i Finland till 1813, varefter han bosatte sig i S:t Petersburg. Han målade bl.a. de nationella historiemålningarna Lantdagsbalen (1809), som är försvunnen, och Borgå lantdag (1812) (se Finlands historia, 1800-talet, för vilken han tillerkändes statspension; målningen finns i Borgå domkapitel. Thelning är även representerad i Cygnaei galleri och Nationalmuseum.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
målare (konstnärer), personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 12.10.2011
Uppdaterat 12.10.2011