Tapola, Kustaa

Tapola, Kustaa Anders (f. 29/3 1895 Lempäälä, d. 2/4 1971 Hfrs), militär, general av infanteriet (1955), Mannerheimriddare nr 160 (18/11 1944). Tapola befordrades till officer efter sitt deltagande i kriget 1918 och utexaminerades från Krigshögskolan 1926. Under vinterkriget var han stabschef vid Karelska näsets armé, i fortsättningskriget förde han bl.a. befälet över 5. Divisionen och ledde denna under de svåra reträttstriderna på Aunusnäset (Olonetsnäset) 1944. Efter kriget var han bl.a. inspektör av infanteriet 1948-55, ordförande för den försvarsekonomiska planeringsdelegationen 1955-58, medlem av försvarsrevisionen 1945-49 och militärmedlem av Högsta domstolen 1947-65. (P. Tapola, Ajan paino: jalkaväenkenraali K.A. Tapolan elämä, 2004) (Erik Appel)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Sigbritt Backman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
generaler, infanteri
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 02.11.2010 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 02.06.2017 av Import