Tammerfors stift

Tammerfors stift är den evangelisk-lutherska kyrkans största och nästäldsta stift, grundat 1554 i Viborg. Stiftet fick sitt nuvarande namn 1923 vid delningen av det gamla Borgåstiftet (biskopsstift), vars domkapitel flyttades till Tammerfors som stiftsstyrelse i det av finskspråkiga församlingar nybildade stiftet. De sydligaste församlingarna i stiftet avskildes 1959 till ett nytt stift, Helsingfors stift. Tammerfors stift omfattar sedan 2009 56 församlingar som bildar 9 prosterier. På stiftets område bor 652 862 församlingsmedlemmar (2009). De flesta församlingar finns i Birkaland och Tavastland, medan Jämijärvi församling ligger i Satakunta, Somero församling i Egentliga Finland och församlingarna i Jämsä och Kuhmoinen i landskapet Mellersta Finland. Stiftets första biskop var Paul Juusten, som vid delningen av Åbo stift 1554 av Gustav Vasa utnämndes till biskop i Viborg. Efter stora ofreden förlades biskopssätet 1721 till Borgå. (S. Heininen/P. Kortekangas/E. Koskenvesa/J. Ripatti/K. Tiensuu, Viipurin-Porvoon-Tampereen hiippakunnan historia 1554-2004, 2005)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Sigbritt Backman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
kyrkan (institution), stift (kyrkan)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 31.10.2010
Uppdaterat 02.06.2017