Juusten, Paul

Juusten, Paul (f. omkr. 1520 Viborg, d. 22/8 1575 Åbo), biskop. Juusten gick i skola i Viborg och Åbo, var skolmästare i Viborg 1541-43, studerade 1543-46 i Wittenberg och blev efter hemkomsten 1548 Mikael Agricolas efterträdare som rektor för Åbo katedralskola. Han utnämndes 1554 till ordinarius i det nyinrättade Viborgs stift, men förflyttades 1563 till biskop i Åbo stift.

Juusten verkade under denna svåra kyrkliga brytningstid energiskt för att befästa reformationen. Efter Johan III:s kröning utsågs han att leda en beskickning för fredsunderhandlingar med Ryssland. Sina upplevelser 1569-72, då han tidvis hölls i fängelse av ryssarna, skildrade han i Acta legationis Muscoviticae (utg. av H.G. Porthan 1775). Vid återkomsten 1572 blev han adlad. Utvaldes av Johan III att 1575 enligt den nya liturgin förrätta vigningen av den nyvalde ärkebiskopen. Bland Justens skrifter märks hans latinska postilla, som förstördes i Åbo brand 1827, och den s.k. biskopskrönikan. (A. Simolin, Viborgs stifts historia, 1909; I. Kajanto, The tragic mission of Bishop P. J. to Tsar Ivan the terrible, 1995)

Åbo ärkestift
 
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
finlandssvenskar, biskopar, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 09.06.2023