Talvela, Paavo

Talvela (t. 1906 Thorén), Paavo Juho (f. 19/2 1897 Helsinge, d. 30/9 1973 Hfrs), militär, general av infanteriet (1966). Talvela anslöt sig 1916 till Preussiska jägarbataljonen 27 och avancerade under kriget 1918 till major. Han deltog under åren 1919-22 i två militära frivilligkårers operationer i Östkarelen (Aunusexpeditionen, karelska expeditionen). Talvela utexaminerades från Krigshögskolan 1926 och var avdelningschef vid generalstaben 1927-30, tog därefter avsked från armén och verkade inom näringslivet; var 1930 med om att organisera det s.k. bondetåget. Han tillhörde kretsen kring J.K. Paasikivi inom samlingspartiet.

Talvela, som har betecknats som Mannerheims favoritgeneral, återinträdde i tjänst 1939 och vann vinterkrigets första stora seger vid Tolvajärvi. Hösten 1940 hade han en viktig politisk funktion, då han förde underhandlingar med den tyska krigsledningen. Under fortsättningskriget innehade Talvela till en början befälet över IV Armékåren, som erövrade s. Olonetsnäset fram till Svir; 1942-44 var han överbefälhavarens representant vid det tyska högkvarteret och blev efter återkomsten till hemlandet kommendör för Aunusgruppen, som han ledde under återtåget från Östkarelen. Efter kriget vistades Talvela 1946-49 som affärsman i Sydamerika och var 1950-62 vd i Finska pappers- och kartongförädlares förening. Hans postuma memoarer Sotilaan elämä 1-2 utkom 1976-77. Talvela tilldelades Mannerheimkorset nr 2. (J. Kronlund m.fl., Suomen puolustuslaitos 1918-1939, 1988; J. Vahe, Kenraali P. T.: sodan ja rauhan tehtävissä, 1994; Itsenäisen Suomen kenraalikunta 1918-1996, biografiat, red. R. Lipponen, 1996)
TalvelaPaavo

Talvela, Paavo. Fick av Himmler 4/9 1944 i Berlin erbjudandet att bli finländsk militärdiktator, men tackade bestämt nej och underströk att han tog emot order endast av Marskalken av Finland. Foto: Försvarsmaktens bildcentral.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), militärer (roll), företagsgrundare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 14.09.2011
Uppdaterat 27.05.2016