talman

talman, ordförande i riksdagen. Talmannen jämte två vice talmän utses för riksmötet på sessionens första dag efter nyval genom röstning med slutna sedlar under ålderstalmannens, d.v.s. den äldsta riksdagsledamotens, ordförandeskap. Talmannen deltar inte i debatten eller i omröstningarna i riksdagens plenum. Talmannen, vice talmännen och utskottens ordförande bildar talmanskonferensen, vilken fungerar som riksdagens allmänt planerande organ. - Vart och ett av de fyra stånden i såväl Sveriges riksdag som Finlands lantdag hade en egen, av regenten utsedd talman, bland ridderskapet och adeln benämnd lantmarskalk. Den nuvarande talmansinstitutionen infördes vid den stora representationsreformen 1906. En kvinna utsågs första gången till vice talman 1975 och till talman 1994 ( Riitta Uosukainen). - En talman och två vice talmän finns också i det åländska lagtinget.
Aktörer
upphovsman: Henrik Ekberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
riksdag (politisk historia), riksdagens talmän
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 09.02.2011
Uppdaterat 02.06.2017