lantmarskalk

lantmarskalk kallades vid ståndslantdagarna ridderskapets och adelns talman, som utsågs av kejsaren-storfursten. Lantmarskalksinstitutionen var ett arv från den svenska ståndsriksdagen. Viktor Magnus von Born var Finlands siste lantmarskalk.
 
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
adel, ståndssamhälle, lantdag, ståndsriksdag
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.06.2023