von Born, Viktor Magnus

von Born, Viktor Magnus (f. 8/10 1851 Hfrs, d. 15/9 1917 Sarvlax), godsägare och politiker, son till Johan August von B. Han blev 1873 hovrättsauskultant och ägnade sig därefter med framgång åt skötseln av storgodset Sarvlax, som han ärvt efter fadern, och av moderns Gammelbacka. Han gjorde sin politiska debut vid lantdagen 1877-78, där han väckte uppmärksamhet med glödande inlägg i frågan om allmän värnplikt, vars införande i Finland han energiskt motsatte sig. B. blev snart en av adelns och ridderskapets och hela ståndslantdagens mest betydande män. Under de s.k. ofärdsåren kring sekelskiftet framstod han som en av Bobrikovs mest följdriktiga och målmedvetna motståndare och var därför även en av de första som landsförvisades 1903. Han kunde återvända följande år och utsågs efter storstrejken 1905 till lantmarskalk vid den sista ståndslantdagen i Finlands historia (höll i denna egenskap bl.a. adelns avskedstal i Riddarhuset). Han var även 1910-13 ledamot av den nya enkammarlantdagen, i vilken han tillhörde Svenska folkpartiets grupp. B. utgav bl.a. flygskriften Det svenska partiet (1887) och bröt genom sina arbeten om Sarvlax (utg. 1887) och Gammelbacka (utg. 1895) ny mark för den lokalhistoriska forskningen. (E. Estlander, Friherre V.M. v. B., 1931; E. v. Born, Den siste lantmarskalken, 1962)


BORN.jpg

von Born, Viktor Magnus. Med "den siste lantmarskalken" gick en hel epok i graven. Den finlandssvenska överklassen offrade sin politiska hegemoni för den nationella enigheten. Foto: Åbo Akademis bildsamlingar, Atelier Apollo.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, politiker, personer (individer), lantdagsmän, godsägare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 08.03.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.04.2016 av Import