Talludden

Talludden, fi. Mäntyniemi, republikens presidents residens i Hfrs. Statsrådet beslutade 1981, då president Urho Kekkonen hade insjuknat, att den dåvarande ämbetsbostaden Ekudden skulle reserveras för honom och att man skulle låta uppföra en ny och tidsenligare bostad för republikens kommande presidenter. Ett område på 2,8 ha i Mejlans inköptes av staten 1983 och en allmän arkitekttävling, som samlade 203 förslag, vanns följande år av arkitektparet Reima och Raili Pietilä med förslaget Kiillemoreeni (Glimmermorän). T. är därmed den första bostad som från första början har varit ämnad för republikens president. Byggnadsarbetena inleddes 1989, och huset stod färdigt i oktober 1993. Byggnadens volym är 16 290 m3 och dess inre areal på 2 312 m2 rymmer själva bostaden samt representationslokaliteter och en kontorsavdelning. Presidenten förfogar över 1 400 m2 för boende, arbete och representation, resten disponeras av presidentens kansli eller utgörs av underhålls-, förråds- och tekniska utrymmen. Byggnadens stomme består av på platsen gjuten betong, fasadmaterialet är röd granit från Viitasaari, glas och kopparplåt. Interiören är i granit, betong eller björkfaner och övervägande ljus till färgen. Golven är i ljus ek, behandlade med bivax, i entréhallarna finner man olika finländska stenarter. Byggnadens s. fasad öppnar sig mot stranden i en kaskad av olikformade, ofta rumshöga fönster, medan den n. fasaden är mer sluten runt halvöppna entrégårdar. Byggnaden följer i huvudsak marknivån och dess oregelbundna form räknar upp till 212 knutar, 300 individuellt formade fönster och 190 dörrar, av vilka 180 är snidade i varierande form. All inredning, textilier och bordsbestick planerades och anskaffades enkom för denna byggnad. Inredningen och möblemanget i representations- och bostadsutrymmena är planerade av inredningsarkitekt Antti Paatero, med textilier av Irma Kukkasjärvi. Konstverken anskaffades genom tävlingar. I entréhallen till representationslokaliteterna kan man beskåda Reijo Paavilainens relief Lemminkäinens färder, i matsalen Kimi Pakarinens Samma blod i oss alla och i presidentens arbetsrum Irma Kukkasjärvis väggbonad Gobelängen. I bostadsdelen ses Rut Bryks keramikrelief Isströmmen och Maisa Kaarnas rya Mellan furorna. Omgivningen och växtligheten planerades av trädgårdsarkitekt Maj-Lis Rosenbröijer.

Byggnadens första invånare var president Mauno Koivisto och fru Tellervo Koivisto, som bodde där fram till mars 1994. Därefter har den bebotts 1994-2000 av president Martti Ahtisaari och fru Eeva Ahtisaari, 2000-12 av president Tarja Halonen med maken Pertti Arajärvi. Sedan 2012 bebos T. av president Sauli Niinistö med fru Jenni Haukio. På området finns ytterligare två mindre byggnader, en portbyggnad och en ekonomibyggnad samt ett äldre lusthus, som restaurerades i samband med byggnadsprojektet. T. blev arkitektparet Pietiläs sista arbete och räknas som en av landets främsta byggnadsverk i modern tid.

Talludden

Talludden. Den originellt utformade tjänste- och representationsbostaden för republikens president är ritad av arkitektparet Reima och Raili Pietilä. I byggnaden kan presidenten också hålla möten och överläggningar samt sköta representation i mindre skala. Foto: Rauno Träskelin.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), inredningsarkitekter
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 09.03.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 09.03.2012 av Import