Arajärvi, PenttiArajärvi, Pentti Ilkka Olavi (f. 2/6 1948 Hfrs), ämbetsman, jur.dr 2002. A. var 1972-84 knuten som projektsekreterare och undervisningsråd till undervisningsministeriet, 1984-2000 utskottsråd vid riksdagen, var ledande forskare vid Folkpensionsanstalten 2000-02. Han har därefter varit utredningsman i utredningar hänförande till vuxenutbildning, frivillorganisationers verksamhetsförutsättningar och invandrarfrågor 2003-08. A. var professor i socialrätt vid Joensuu universitet 2003-06, i social- och undervisningsrätt 2007-2011 och verkar som tillförordnad professor i socialrätt vid Helsingfors universitet sedan 2011. Omfattande författarskap i juridiska och folkrättsliga ämnen, bl.a. Oikeus sivistykseen (1994) och Toimeentuloturvan oikeellisuus (2002). Gift med Republikens president Tarja Halonen sedan 2000. (Gustaf Widén/red. )

ArajaerviPentti2_LK_SSamuli.jpg

Arajärvi, Pentti. Efter en lång karriär som tjänsteman vid undervisningsministeriet och riksdagen har han slagit in på den akademiska banan. Foto: Lehtikuva Oy, S. Samuli.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
tjänstemän (offentligt anställda), personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 10.01.2012
Uppdaterat 31.03.2016